Zakelijke meditation

Zakelijke Mediation

Zakelijke Mediation

Conflicten en irritaties die dooretteren: binnen jouw organisatie wil je dat niet hebben. Soms is het lastig om zelf als bemiddelaar op te treden en dan is het prettig om een onafhankelijke derde in te kunnen zetten, die op professionele wijze het gesprek en proces vlot trekt. Er zijn heel veel zakelijke mediators te vinden, vaak zijn dit juristen, gelieerd aan advocatenkantoren. Wellicht is wat jij zoekt, iets laagdrempeligers. Iemand die mensen aanvoelt, die relaties tussen mensen begrijpt, die de taal van mannen en vrouwen heeft leren spreken binnen relatietherapie en coaching-sessies.

Conflicten op de werkvloer hebben een inhoudelijke karakter en altijd is er ook sprake van een relationele component. Een afdeling of unit functioneert als een systeem, waarin mensen formele en informele rollen en posities bekleden. Taken en verantwoordelijkheden, bevoegdheden en competenties spelen een rol. Daarnaast is er het aspect van ‘cultuur’ en het DNA van een organisatie. Al deze zaken kom ik ook tegen in relaties. Reguliere Mediators richten zich vooral op het ‘proces’ van de communicatie. Ik kijk ook naar de onderliggende patronen, de communicatie stijlen, relatie-aspecten als binding en vertrouwen. Door deze mix zijn mijn mediations wezenlijk anders, dan reguliere facilitaire mediations.

Binnen mijn mediations, wordt het conflict niet bezworen, maar uitgekauwd. Mijn uitgangspunt is, dat voor het herstel van de relatie, het conflict echt aan de oppervlakte moet zijn geweest, met al zijn facetten. Dit proces loopt weliswaar via bespreking van de inhoud, maar de focus ligt steeds op de relationele aspecten en communicatie tussen beide partijen.

Heb je een conflict met een collega? Lees dan hier verder >>

Voordelen van Mediation in de zakelijke omgeving

Snel mediation inzetten, kan grote financiële voordelen bieden:

✔ Een werkomgeving zonder conflicten leidt tot hogere productiviteit.
✔ Conflicten kunnen aanleiding zijn tot vertrek van medewerkers met ‘hiring- en firingkosten’ tot gevolg.
✔ Het is voor iedereen prettiger werken in een vredige veilige omgeving.
✔ Andere stakeholders, zoals klanten, voelen het wanneer het op persoonlijke vlak niet loopt bij een onderneming. Dat wil je snel achter je laten.
✔ Mediation is een goedkope manier van conflict-resolutie versus juridische trajecten.

Voordelen van een externe Mediator

Voor kleine conflicten is vaak intern een vertrouwenspersoon of een HR-medewerker aange-wezen. Maar misschien heb je niet zo iemand in dient, of niet de juiste voor het conflict dat voorligt.

✔ Een externe mediator is geen partij en op geen enkele manier verbonden met een van beide partijen.
✔ De externe mediator heeft geen geschiedenis en dus ook geen rugzak of belang binnen de organisatie.
✔De externe mediator biedt een veilig kader, de ‘mediation-tafel’, en sluit met de deelnemers aan de mediation een overeenkomst die vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en vrijheid van spre-ken garandeert.

Voordelen van Qruun Schram als mediator

Naast de kernbegrippen ‘daadkracht, direct en duidelijk’, heb ik nog enkele zaken te bieden als mediator:

✔ Ik heb 17 jaar binnen een multinationale farma-omgeving gewerkt en ben daarna als aandeel-houder en directeur aan een IT onderneming verbonden geweest: ik weet hoe een onderne-ming of professionele organisatie werkt.
✔ Ik ben opgeleid tot MfN gecertificeerd mediator en werk conform de structuur van de federa-tie waar het gaat om informatieverstrekking vooraf, sluiten contract tussen deelnemers, om-gang met informatie tijdens de mediation, afronding mediation en slotovereenkomst. NB: Ik ben niet meer aangesloten bij de MfN en ben dus niet via de federatie klacht-waardig.
✔ Ik ben sinds begin 2017 werkzaam als relatietherapeut, zowel in een maatschap www.good-spirit.nl als binnen mijn eigen praktijk Qruun Schram en heb intussen honderden stellen ge-coacht in hun relatieproblemen. Hierbij werk ik vanuit een Provocatieve aanpak, met elemen-ten uit Systemisch Werken, EFT en NLP.

Is er binnen uw organisatie sprake van een conflict dat de werksfeer, onderlinge veiligheid en waarschijnlijk daarmee ook de winstgevendheid negatief beïnvloedt? Neem dan contact met mij op.

 

maak een afspraak