Vertrouwenspersoon Qruun Schram

Vertrouwenspersoon

Is er een vertrouwenspersoon in jouw organisatie?

Een veilige werkomgeving is cruciaal. Het helpt het ziekteverzuim te verlagen, productiviteit en inzetbaarheid op peil te houden en het voorkomt een angst- en doofpotten cultuur, waaruit de beste werknemers op zeker moment zullen wegvluchten.

De keus voor een externe vertrouwenspersoon biedt veel voordelen voor uw organisatie. Immers, deze persoon is geen onderdeel van de bedrijfscultuur en onderhoudt geen persoonlijke relaties met managers en directie. Dat biedt alle medewerkers en managers de zekerheid dat er objectief geluisterd wordt, zonder vertroebeling door persoonlijke belangen van de vertrouwenspersoon. Jouw HR-medewerkers hebben die onafhankelijkheid simpelweg niet, zij staan dagelijks ook bij het koffieapparaat met alle collega’s.

Vertrouwenspersoon die zich echt onderscheidt op Communicatie

Uw medewerkers moeten het gevoel hebben gehoord en begrepen te worden en niet dat ze een protocol in rollen waar ze zich al snel een speelbal in voelen, op weg naar de uitgang. Om die reden is voor mij het protocol wat we opstellen vooral een waarborg en middel, maar zeker geen keurslijf of doel op zich.

En het cliché klopt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Juist daarom is empathie, goed en actief luisteren, doorvragen, uitdiepen met warmte zo ontzettend belangrijk voor het goed invullen van de rol als vertrouwenspersoon. Het is eerder mensenwerk, dan papierwerk. Mij mag je daarom op de eerste plaats afrekenen op resultaat op de werkvloer en niet of ik de kruisjes op de goede plekken op formulieren heb gezet.

Vertrouwenspersoon die laagdrempeligheid combineert met veiligheid

Wat je zoekt is iemand die dichtbij is, zonder in beeld te zijn. Een Vertrouwenspersoon die laagdrempeligheid combineert met veiligheid. Die de juiste vragen stelt én de goede suggesties doet. Iemand die zelfstandig zoekt naar oplossingen en steeds met jouw organisatie in gesprek blijft om deze te realiseren.

Iemand ook die in staat is om voor de individuele casus de juiste weg te bewandelen en oplossing mede te realiseren; én bij patroonherkenning en cultuur-issues durft te signaleren en mee te denken zonder onderdeel van de cultuur en organisatie te worden.

Wat je dus niet zoekt is een jurist of HR-professional. Die komen later in het traject eventueel in beeld als het verhaal is verteld, als de casus duidelijk is en formele stappen nodig zijn. Juristen leven van conflicten, HR professionals in de organisatie kunnen als ‘niet onafhankelijk genoeg’ gezien worden.

Mijn ervaring, kennis en kunde als vertrouwenspersoon

In 2016 startte ik mijn praktijk als Mediator, Persoonlijk Coach en Relatietherapeut en VertrouwensPersoon. In die rol hoor ik dagelijks de meest kwetsbare en intieme verhalen van cliënten, die in mij de vertrouwensman herkennen waarop ze durven bouwen.

Deze stap zette ik pas na een carrière binnen multinationale farmaceutische ondernemingen (vanaf 1991) en een periode als mede directeur en aandeelhouder binnen een snelgroeiend ICT bedrijf (vanaf 2008).

Van Artsenbezoeker tot Commercieel Directeur heb ik op veel lagen in professionele organisaties gewerkt en gezien welke dynamieken kunnen optreden. In alle eerlijkheid geef ik zonder meer toe dat ook ik onderdeel ben geweest van bedrijfsculturen waarin macht en machismo tot ongewenst gedrag leidden. Die ervaring en kennis heb ik omgezet in een heldere visie en aanpak van Vertrouwenskwesties. Of het nu gaat om machtsmisbruik, agressie, grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie of (cyber-)pesten.

Wat ik als vertrouwenspersoon voor jouw bedrijf kan doen

  • Beschikbaar zijn voor medewerkers die op zoek zijn naar een luisterend oor, hulp en advies in geval van ongewenst gedrag in hun richting.
  • Onderzoeken met de medewerker van informele en formele oplossingsrichtingen en hierin adviseren.
  • Onderzoeken met de getroffen medewerker welke formele procedures binnen de organisatie beschikbaar zijn en op welke manier deze in gang gezet zouden kunnen worden.
  • Eventueel begeleiden van de medewerker bij het doorlopen van de formele procedure dan wel de gekozen informele oplossingsrichting.
  • Doorverwijzen naar bv een mediator in geval van optredend conflict.
  • Verzorgen van presentaties en/of modereren van workshops over het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag binnen jouw organisatie.
  • Coachen en ondersteunen van managers/leidinggevenden die te maken hebben met ongewenst gedrag binnen hun team of afdeling.
  • Registreren en dossiers bijhouden van voorkomende gevallen en procedures en hierover periodiek rapporteren, met behoud van privacy van medewerkers.

Stuur een mail naar info@qruunschram.nl of bel me via 06 531 73 769 en laten we een afspraak plannen. Kijken of ik jouw vertrouwen kan winnen en actief vorm kan geven aan de rol die passend is voor jouw organisatie.

 

maak een afspraak