Twijfelen aan de relatie

Ik ben een 40’er

Voorin de Veertig

Voor de buitenwereld oog jij als goed gesetteld. Je gezin, werk en sociale leven hebben een redelijke vaste vorm aangenomen. Je hebt carrièrestappen gemaakt, je hebt grote besluiten genomen met je partner. een huis met hypotheek, kinderen wellicht. Druk met werk en inkomen.
Je bent kortom een volwassen en volwaardige burger, alles wat je ouder voor je hoopten of gehoopt hadden moeten hebben.

En dan vliegt het je soms naar de keel en bekruipen gevoelens van onrust je steeds vaker.

• Is dit het nou of moet het roer nog een keer om?
• Hoe je alle ballen in de lucht die je liever een keer zou laten vallen?
• Helpt jouw partner je om de mooiste en beste versie van jezelf te worden?
• Hoe lekker zit je nu eigenlijk echt in je werk? Zit je in flow of niet?
• Ben je geworden, wie je had willen worden? Klopt het beeld wat vrienden en collega’s van je hebben wel met de waarden en normen die je van binnen voelt?

Hoe pak je jezelf als veertiger aan en hoe ga je in relatie, werk en leven meer samenvallen met degene die je wilt zijn, die je van binnen voelt, maar die er nog niet uit is gekomen?
En als je naar authenticiteit toe wilt: hoe zorg je dat mensen je door een andere bril bekijken, je opnieuw ontdekken? Kortom: hoe vind je jezelf opnieuw uit?

In je relatie

Jij en je partner zijn waarschijnlijk al een aantal jaren samen. Waarschijnlijk hebben jullie kinderen of een samengesteld gezin. Door de drukte van het werk in combinatie van alle gezinslogistiek komen jij en je partner te weinig aan elkaar toe. Sterker nog: jullie praten steeds minder over de belangrijke dingen in jullie leven en de intimiteit is aan het verdwijnen met als excuses dat jullie afwisselend of samen te moe zijn om aandacht aan elkaar te schenken.

Vaak zie je ook dat één van beide partners als kostwinner juist in deze fase nog een belangrijke volgende carrièrestap wil en kan zetten, terwijl de andere partner langzaam het gevoel heeft helemaal aan huis gebonden te raken en niet meer gezien te worden door de kostwinner. Als die bovendien op het werk op handen wordt gedragen door collega’s, ook van het andere geslacht: dat leidt tot spanning en soms meer.

Groeien jullie uit elkaar? Is de idylle van het begin van jullie relatie ontmanteld? Vraag je je af of het allemaal nog te redden is? Of heb je het gevoel dat het onafwendbaar is dat jullie elkaar los moeten laten?

Wat de Provocatieve Coach kan betekenen

Provocatieve Coaching onderzoekt met gezonde argwaan jouw beweegredenen zodat je tot de echte kern komt, waarvoor je bereid bent te vechten, te investeren, keuzes te maken die ertoe doen.

Hoe authentiek zijn jouw behoeften, verwachtingen, verlangens en wensen? Wat komt uit jouw eigen bron en waar laat je je leiden door druk van buiten, je partner, sociale omgeving, verwachtingen? Wie ben je eigenlijk echt? Want pas als dat scherp is, wordt helder wat je te doen staat en wat binnen je bereik zou kunnen liggen. Reflecterend. Confronterend. Realistisch.

Tijdens het eerste gesprek maken we inzichtelijk welke thema’s aandacht verdienen. Als het even kan, voer ik het eerste gesprek provocatief, dan wordt meteen duidelijk of dat voor jou een goede coachingsmethode is.