Relatie zakelijk

Relatie zakelijk

Problemen in werkrelatie: dat werkt niet lekker

Niet kunnen samenwerken, pesten op de werkvloer, problemen tussen teamleden: je hebt te maken met relatieproblemen in de professionele setting en daar wil je graag verandering in brengen.

Relaties op de werkvloer -en dan bedoel ik de werkrelaties en niet eventuele liefdesrelaties tussen collega’s- lijken in veel opzichten op onze relaties met onze partner, met vrienden en familieleden.

Van de drie pijlers onder de liefdesrelatie, zijn er binnen de werkrelatie een tweetal ook relevant:

  1. De betrokkenheid op- en interesse in elkaar

  2. Het gevoel van vertrouwen en zekerheid wat nodig is om effectief en efficiënt met elkaar te kunnen samenwerken.

  3. De derde pijler van de liefdesrelaties, passie en sexualiteit, zou je naar de werksfeer kunnen vertalen als ‘plezier en wij-gevoel’. Het is een vorm van onderlinge intimiteit en vertrouwelijkheid, die bijvoorbeeld door team-uitjes, bootcamps en heidesessies wordt nagestreefd en soms bereikt.

Slechte werkrelatie: een investering waard

Persoonlijke relaties tussen managers en medewerkers, tussen MT-leden en bestuurders, tussen collega’s op de werkvloer onderling: ze zijn cruciaal voor het slagen van de organisatie en het behalen van de doelen. Slechte werkrelaties zorgen voor verminderde productiviteit, minder werkplezier, een hoger verloop. Om nog maar niet te spreken van slapeloze nachten en de weerslag van alles binnen het gezin, de privé-omgeving. Uitval door ziekte en burn out ligt zijn in iedere organisatie vervelend, in kleine organisaties zelfs een ramp.

Bemiddeling bij conflicten: Mediation

Als mediator ben ik beschikbaar om te bemiddelen bij conflicten tussen u en collega’s of tussen leden van uw team. Mijn stijl kenmerkt zich door doelgerichtheid, duidelijkheid en durf. Ik combineer in mijn aanpak de Faciliterende Mediation stijl met de Transformatieve Mediation stijl.

De Transformatieve Mediation stijl wordt minder gehanteerd in Nederland, omdat het van de mediator vraagt om te kunnen gaan met emoties en oplopen van de spanning tijdens de zitting. De gedachte hierachter is dat partijen ‘hier samen even doorheen moeten’: pas als het hart gelucht is en alles op tafel ligt, komt er ruimte voor oplossingen. Dat kennen we ook in relatietherapie: sommige stellen maken juist te weinig ruzie, komen niet tot echt contact. Dit kan komen omdat ze te behoedzaam en zorgzaam naar elkaar zijn, bang voor conflict en verwijdering. Deze houding kent vaak wortels in de jeugd: in sommige gezinnen en families is ruzie of zelfs maar het oplopen van emoties ‘not done’. Woede en frustratie slaat naar binnen. 

De omgeving voelt spanning en ‘passieve agressie’ die geen plaats krijgt. Ik pas de technieken en ervaringen vanuit relatietherapie toe binnen de zakelijke mediation, als de situatie daarom vraagt.

Binnen de Faciliterende Mediation Stijl staat de toekomst centraal: wat hebben partijen over en weer nodig om weer met elkaar productief te kunnen samenwerken? Welk oud zeer moet er worden opgeruimd? Welke onbesproken zaken, zouden een keer besproken moeten worden? Over welke zaken moeten we het eens worden? Waarover is een compromis nodig?

Als mediator bewaak je heel erg het proces, de wellevendheid, het welbevinden van beide partijen, het in gelijke mate aan bod komen. Je probeert de emoties juist te temperen, zoekt bewoordingen die de sfeer verlichten. Je benadrukt meer wat er wél is, halfvolle glazen. Soms is dat genoeg: met voldoende positieve kanten, maken de negatieve kanten dan minder uit. Geven en Krijgen, compromissen rond inhoud. Partijen worden geacht de eigen emoties te reguleren en professioneel in de omgang met elkaar te blijven.

RegisterMediator of niet?

In 2017 ben ik gecertificeerd als MfN Registermediator. Ik heb deze certificering in 2020 laten verlopen, omdat de toegevoegde waarde van continuering niet opwoog tegen de investering en moeite die ik moest doen om de registratie vast te houden. Ik werk in Mediation nog altijd binnen de gestelde kaders van de Mediatorsfederatie en met de standaarddocumenten.