Intensief Relatieweekend Qruun Schram Anne Campagne

Intensief Relatieweekend

Intensief Relatieweekend

Relatietherapie in een intensief tweedaags of driedaags programma met Qruun Schram en Anne Campagne biedt snel inzicht in jullie relatiedynamiek en de ontstane problemen en het geeft vaak een doorgang naar een nieuw relatiecontract. Maar ook kan deze intensieve begeleiding antwoord geven op de vraag:

Scheiden of toch Blijven?

Binnen 48 uur vinden, verdeeld over 4 dagdelen, een viertal sessies plaats met twee therapeuten. Het is mogelijk om zonder intake het intensieve programma direct aan te gaan. Indien vooraf wel een intakegesprek is gevoerd, dan wordt daarop het programma afgestemd. 

De Intensieve Relatietherapie Meerdaagse


Centraal staan de drie Relatie-pijlers Vriendschap/Betrokkenheid, Intimiteit/Veiligheid en Passie/Seksualiteit. Welke van de pijlers zijn wankel? Wat verdient de meeste aandacht?

We starten daarom met een Spiegelsessie, waarin we helderheid krijgen over de kernthema’s binnen jullie verstoorde relatiedynamiek. Na een korte inleiding, volgt een wandeling met ieder van jullie 1-op-1 met Anne of Qruun. Dan komen we terug in de ruimte en praten Anne en Qruun met elkaar over de gesprekken die we individueel met jullie voerden, terwijl jullie toekijken en luisteren. Komen de verhalen overeen of staan ze haaks op elkaar? Kloppen de gedachten en veronderstellingen van jullie over elkaar? Hebben jullie dezelfde pijn of verschillen de wensen en verlangens sterk? Zijn er gebeurtenissen geweest, die onder het tapijt zijn verdwenen? Zijn jullie elkaar door life-events uit het oog verloren? Hoe en waar zijn jullie uit elkaar gegroeid? Hoe handig zijn jullie in communicatie?

In jullie aanwezigheid roddelen we liefdevol over jullie relatie. We voegen gedachten en invallen toe, maken vergelijkingen, normaliseren of vergroten uit en geven nieuwe taal aan de dynamiek die jullie onderling zo goed kennen. En dit alles om scherp te krijgen waar het over gaat, wat er onderzocht moet worden, waar we ons op moeten focussen voor een grote stap voorwaarts.

In de tweede en derde sessie komen in ieder geval de familie-opstellingen van jullie beiden aan bod waarin deze kernthema’s een plek krijgen. Veel relatieproblemen vinden hun oorsprong in wat we ooit thuis als kind, puber en jong volwassene meekregen van onze ouders/opvoeders in ons gezin van herkomst. In aanwezigheid van de partner wordt het Systeem aandachtig en liefdevol neergezet en wordt de dynamiek die hiermee gepaard ging ontrafeld. Zo krijgen beide partners inzicht in de eigen verstrikkingen en in de bagage van de ander. Middels kleine rituelen tijdens de opstellingen proberen we deze verstrikkingen op te heffen of te verzachten, zodat je vrijer in je relatie komt te staan. Naast de familie-opstellingen is er tijd om samen te bekijken wat diverse huiswerkopdrachten en eerder ingevulde tests aan informatie opleveren, die we kunnen aanpakken voor een betere relatiedynamiek.

In de vierde sessie komen in principe de thema’s seksualiteit en communicatie beide aan bod. Door de verdieping in de sessies voorafgaand, is de sfeer in de vierde sessie vaak licht en positief, waardoor deze thema’s vaak in een prettige open sfeer kunnen worden gecombineerd. Doorgaans splitsen we weer eerst even op, zodat jullie veilig 1-op-1 kenbaar kunnen maken, wat je al zo lang niet goed hebt durven uiten of waarnaar je verlangen uitgaat. Wij helpen om veilig met elkaar in gesprek te komen over erotiek en passie.

Soms echter komen we liever terug op thema’s of gebeurtenissen in de sessies ervoor, of komt het stel met een acuut onderwerp door alles wat is losgekomen. In dat geval plannen we binnen enkele weken een extra sessie om te zorgen dat we aan alle thema’s zijn toegekomen.

Elementen binnen onze aanpak

We werken met inzichten uit diverse scholen.

 • Esther Perel’s visie en inzichten op relaties in de moderne tijd, liefde en verlangen, affaires en experiment.
 • Emotionally Focussed Therapy, zoals bijvoorbeeld bekend uit de boeken van Sue Johnson ‘Houd me vast’ of de publicaties van het Gottman Instituut.
 • Transactionele Analyse en de drie ego-posities Ouder, Volwassene en Kind binnen de relatiedynamiek.
 • Systemisch Werken en Opstellingen volgens de inzichten van Bert Hellinger.
 • Provocatief Coachen naar de methode van Wijnberg/Farelly: een positief actieve manier van coachen die direct snelheid in het proces brengt.

Arrangementen en Accommodatie

Wij moedigen stellen aan om van deze meerdaagse echt een relatie-retraite te maken en hebben dan ook een compleet arrangement met overnachting(en), ontbijt, lunches en diner(s) als mogelijkheid. Als jullie liever een eigen arrangement organiseren of toch vanuit huis de meerdaagse willen doen, dan laten we dat aan jullie.

Volledig ontzorgd Arrangement € 1.295 excl. btw per persoon:

Vier sessies, in totaal acht uur met twee therapeuten. Overnachten in de Ernst Sillemhoeve in Den Dolder. Maaltijden in de hoeve of in de naaste omgeving, afhankelijk van beschikbaarheid en  (dieet)wensen. Enneagram testen en rapporten voor beiden en het werkboek ‘Naar een nieuwe relatie’.

Basis Arrangement, € 1.045 excl. btw per persoon:

Vier sessies, in totaal acht uur met twee therapeuten, locatie in het Gooi. Enneagram testen en rapporten voor beiden en het werkboek ‘Naar een nieuwe relatie’.

Premium Arrangement, 1.995 excl. btw per persoon:

Vier sessies, in totaal acht uur met twee therapeuten, waarvan één therapeut aanwezig op locatie voor counseling, advies of gespreksbegeleiding. Overnachten in de Ernst Sillemhoeve in Den Dolder. Maaltijden in de hoeve of in de naaste omgeving, afhankelijk van beschikbaarheid en (dieet)wensen. Één diner in  een sterrenrestaurant in de omgeving. Enneagram testen en rapporten voor beiden en het werkboek ‘Naar een nieuwe relatie’.

Wat aan de orde kan komen

Ieder stel is uniek én geluk zijn heel veel relatieproblemen juist universeel.
En dus is de eerste vraag: wat speelt er bij jullie?

 • De connectie is weg, jullie lopen op eieren in elkaars buurt
 • Gesprekken zijn er nauwelijks meer en als ze er zijn, gaat het om praktische zaken
 • Steeds vaker slaan kleine irritaties om in ruzies: de lontjes zijn te kort
 • De erotiek is uit de relatie verdwenen, seks is een ‘moetje’ geworden
 • Een affaire is uitgekomen
 • Jullie zijn niet meer gelukkig met elkaar, de kinderen zijn de laatste strohalm
 • Woordenwisselingen escaleren door slechte communicatie
 • Jullie zijn een opvoedpoli geworden en zijn elkaar uit het oog verloren
 • De een heeft het gevoel te veel te geven, de ander ziet dat anders
 • De smartphone en tv krijgen meer aandacht en streling dan de partner
 • Jullie missen het spelen met elkaar, lol hebben, begeerte voelen naar elkaar
 • Jullie gaan beleefd met elkaar om, er is te weinig of geen ‘goede’ ruzie
 • Wensen, verlangens en behoeften: jullie durven ze niet meer naar elkaar uit te spreken
 • Een groot life-event heeft een crisis veroorzaakt: ziekte, rouw, verlies van werk
 • Jullie lopen vast in negativiteit en destructieve patronen naar elkaar
 • Jullie twijfelen of er nog een toekomst is voor jullie samen, of de warmte en verbinding nog terug kunnen keren

Of zijn jullie al een stap verder en tot het besluit van scheiding gekomen? Dan zou je kunnen werken aan:

 • Meer begrip voor elkaar, het goed weer in de ander zien
 • Beter communiceren met elkaar
 • Handvatten voor het inzetten van de scheiding naar de kinderen en omgeving

Huiswerk en opdrachten tijdens de meerdaagse

Het werkboek ‘Naar een nieuwe relatie’ staat vol informatieve teksten en opdrachten die kunnen helpen de communicatie op gang te brengen en de ‘liefdesmap’ met elkaar uit te breiden. Eigenlijk is de meerdaagse ook een beetje een relatie-cursus’. Op geleide van de problematiek en de thema’s zullen we jullie steeds voorzien van opdrachten en testen die helpend zijn voor het proces en het eindresultaat.

Overigens is het niet de bedoeling om jullie te overvoeren, ook quality time samen mag een plek hebben. Weg van huis, achtenveertig uur samen, opdrachten en oefeningen die helderheid brengen en verbinding herstellen: de Intensieve Meerdaagse is voor veel stellen een warm bad na een kille periode.

Na de Intensieve Meerdaagse gaan jullie naar huis met meer begrip naar elkaar, handvatten om patronen verder te doorbreken, mogelijkheden om anders met elkaar om te gaan. Graag zien we jullie terug na enkele weken voor een gerichte sessie, een evaluatie (waarvoor we jullie ook zullen vragen een kort individueel verslag van de Intensieve te schrijven. Want in één weekend kunnen we niet oplossen wat in jaren is ontstaan. Veel stellen houden ons als stok achter de deur en maken afspraken voor halfjaarlijkse relatie-APK’s’ om het geleerde levend te houden en scherp te blijven op nieuw gedrag. Zo is de intensieve meerdaagse een start van een samenwerking, een hecht pact tussen jullie en ons, waarin wij geloven en graag onze energie en tijd investeren.

Contact en planning

Willen jullie meer weten een eventueel informeren naar beschikbare data? Bel gerust naar 06 531 73 769 en maak een afspraak voor een oriënterend intake gesprek en eventueel een Spiegelsessie vooraf aan de meerdaagse. Dan weten jullie wie en wat jullie te wachten staat en kunnen wij een eerste indruk geven wat wij jullie denken te kunnen bieden.

Contact