Mediation Qruun Schram

Mediation

Mediation binnen Organisaties

Streven naar resultaten

In een betrokken, directe en resultaatgerichte stijl, kom ik als vertrouwenspersoon, als mediator met partijen tot resultaten. 

Herstel van de dialoog, zodat jullie met elkaar conflicten en problemen ook in de toekomst kunt bespreken en oplossen.

Herstel van de samenwerking, zodat jullie met respect voor elkaars wensen en belangen in contact blijven en naar de toekomst met vertrouwen de samenwerking kunnen voortzetten.

Mocht het conflict onoplosbaar blijken of mochten er hindernissen zijn om tot afspraken te komen, dan streef ik ernaar om respectvol en met begrip voor elkaars positie uit elkaar te gaan.

Wanneer zakelijke Mediation of Vertrouwenspersoon inschakelen?

Soms kom je er binnen de organisatie niet meer uit. Escalaties liggen steeds op de loer. Misschien is er al teveel gezegd en teveel beschadigd. Maar je hebt niet altijd de luxe om een cont(r)act te kunnen verbreken. Bijvoorbeeld als je met elkaar verder moet als collega's, of als familieleden in een familiebedrijf, vennoten of bestuursleden. Dan is (zakelijke) Mediation de weg om te gaan. De Mediator is als geen ander geschoold om jullie te begeleiden bij het proces van het gesprek, terwijl de inhoud van de oplossing in gezamenlijkheid tot stand komt.

4 Fasen

Het initiatief tot Mediation kan van u individueel komen, of u en de andere partij(-en) hebben gezamenlijk besloten tot Mediation. Wanneer u contact opneemt zal ik derhalve de volgende stappen doorlopen:

Stap 1 : Inventarisatie

Een individueel intake gesprek met alle betrokkenen
Wat speelt er?
Wat is de wens voor de toekomst?
Wat kan mediation dan voor u betekenen?

Uitkomst is een besluit of Mediation voor betrokkene de juiste weg is.

NB: soms is een conflict diffuus of tussen meerdere betrokkenen/partijen, zoals team-conflicten binnen organisatie. In dat geval kan (eerst) gekozen

Stap 2 : Afspraken en Contract

Op geleide van de gesprekken stel ik een plan op voor het begeleidingstraject met een kostenraming en leg dit voor aan partijen.

Indien zij akkoord zijn, stel ik de Mediation Overeenkomst op, die wordt ondertekend tijdens een gezamenlijk gesprek met alle partijen.

In de overeenkomst worden de algemene uitgangspunten van Mediation verwoord, alsmede de specifieke afspraken ten aanzien van uw ‘traject’.

Stap 3 : Mediation gesprekken

Doorgaans duurt een volledige Mediation ca. 6 tot 8 uur, verdeeld over 3 tot 5 gesprekken. De gesprekken bieden ruimte aan een fasering, zoals die doorgaans leidt tot oplossingen.

Het eerste gesprek is de basis: voor het vervolg:
Wat is er zoal gebeurd en hoe heeft u beiden dat beleefd?
Welke gevolgen heeft dat gehad in de omgang en de onderlinge (werk-) verhoudingen?
In welke mate is de huidige omgang nog productief?
Welke veranderingen in onderlinge dynamiek zouden helpen om tot oplossingen te komen?
Welke belangen heeft u beiden naar de toekomst? Waar gaat het echt om?
Wat moet er ter tafel komen en worden besproken om tot afspraken te komen?

U bepaalt zelf met elkaar de agenda. U besluit samen onder begeleiding van de Mediator waar het echt om gaat en waar het wringt.
Samen besluit u tot de volgende stappen in de vervolggesprekken.

Stap 4 : Afspraken en Vaststellingsovereenkomst

Na het laatste gesprek, stelt de Mediator een einddocument op waarin de afspraken komen te staan die de betrokkenen mondeling zijn overeengekomen.

Vaak komen partijen dan nog een laatste maal bij elkaar aan de Mediation tafel om te ondertekenen of elkaar de hand te schudden, waarmee de Mediation eindigt.

Resultaten; Uit cijfers blijkt dat 75 tot 80 procent van alle mediationtrajecten een voor betrokkenen acceptabele oplossing oplevert.


Therapie en Mediation hebben veel overeenkomsten, logischerwijs. Er zijn subtiele verschillen.

Ik heb me in 2016 laten opleiden tot MfN Registermediator en onder die vlag tot 2019 mediations uitgevoerd. Daarna heb ik mijn lidmaatschap bij het MfN laten verlopen: kosten en baten wogen niet meer tegen elkaar op.

Nog altijd werk ik in Mediations conform de structuur zoals deze door het MfN wordt voorgeschreven. Mediator is een vrij beroep, ik blijf het graag uitoefenen voor hen die een beroep op me doen.