Tipjes van de sluier in het JAN juni nummer

In het juni-nummer van de glossy JAN wordt aldus de cover uitgebreid aandacht besteed aan ‘Het geheim van EFT (Emotionally Focussed Therapy), de methode om de liefde gezond te houden’. Met een foto van Naomi van As op de cover begin je direct te mijmeren over haar relatie met Sven Kramer. 

Maar met die relatie gaat intussen alles uitstekend, zo lees je in een heel ander artikel. Nee, het EFT artikel is, zoals zo vaak in damesbladen, een opsomming geworden van 10 handige tips om de relatie gezond te houden. Nou ja, niet zozeer handige tips maar eigenlijk 10 vrij willekeurig gekozen statements op basis van enkele vluchtig gelezen boeken waarvan ‘Houd me vast’ van Sue Johnson het bekendst is.

Dat een glossy als de JAN aandacht besteedt aan EFT is natuurlijk prachtig. En de 10 tips zijn zonder meer de moeite waard om deels ter harte te nemen, alleen verwondert de eerste tip toch wel enigszins: ‘Durf afhankelijk te zijn’. Ook de schrijfster van het artikel worstelt er zichtbaar mee en zet de strijdige opinies rond deze tip van Sue Johnson en Jan Geurtz (auteur van Verslaafd aan Liefde) tegenover elkaar. Dat werkt niet lekker: 10 tips en de eerste tip slingert tussen 2 werelden.

Afhankelijk of Onafhankelijk zijn in een relatie?

Wat wij vaak zien bij cliënten in relatietherapiesessies, dat eerder van teveel, dan van te weinig afhankelijkheid sprake is. Als stellen te zeer met elkaar versmelten en de eigen autonomie inleveren ten gunste van de harmonie, dan is Leiden echt in last! Vonken schieten alleen heen en weer bij wrijving, bij spanning, bij enige ‘polariteit’. Dat staat haaks op onderlinge afhankelijkheid, op een symbiotisch samenzijn, waar tussen de partners geen ruimte meer bestaat om een vonkje te doen ontstaan. Natuurlijk moet je op elkaar kunnen leunen en dat ook durven. Als dat de vorm van afhankelijkheid is die de schrijfster wil benadrukken, dan staat ze aan onze kant. Maar afhankelijkheid in de zin van financiën, aandacht, tijdbesteding, meningsvorming: liever niet. Twee autonome mensen vonden elkaar en vonken spatten ervan af: daarvoor is autonomie de belangrijke voorwaarde. Dus durf ook vooral autonoom te blijven, een eigen leven te leiden met eigen vrienden en passies. Dan heb je aan tafel in een restaurant nieuwe dingen aan je partner te vertellen, dan vallen gesprekken niet stil.

Geweldloze communicatie

Hoewel de schrijfster vanaf tip 2 duidelijk autonomie en single zijn met elkaar verwart -en dat is niet handig, want autonomie kun je ook in een hechte relatie heel goed en gezond bewaren-, lezen nummers 2, 3 en 4 ons vertrouwd: goede tips om te leren op een positieve manier met elkaar te communiceren. Het is wat wij ook doen tijdens onze sessies: partners leren hun vragen anders te stellen. Een voorbeeld: ‘Waarom deed je vorige week zo vervelend?’ versus de vraag ‘Wat maakte dat je vorige week zo kortaf was na je werk?’. Voelt u het verschil? Een ander voorbeeld: ‘Ik word er stapelgek van dat je je was altijd laat slingeren’, versus ‘Als ik steeds opnieuw je was opruim, geef je me het gevoel dat ik er alleen voorsta in huis’. Stellen die op dit punt vaardigheden ontwikkelen, hebben een grote kans dat de relatie in korte tijd sterk verbetert.

En de sex dan?

In diverse tips gaat de schrijfster wat ons betreft te kort door de bocht als het aankomt op de rol van sex en intimiteit in de relatie. Het moet volgens haar citaten vooral niet te prominent en te belangrijk worden. Praten na de sex is belangrijker dan de sex. Tja, dat is een opvatting. Maar wij vinden het verdedigbaar te stellen dat de intimiteit wel degelijk een spiegel is van de relatie en dat sex en vrijen in welke vorm dan ook een plek moet hebben in de gesprekken met onze cliënten. Als jarenlang geen sprake is geweest van intimiteit, werpt dat een ander licht op een relatie, dan wanneer het slecht gaat, maar er nog wel wekelijks sprake is van desnoods ‘goedmaak-sex’.

Lees die boeken!

Hoe goed bedoeld ook: het artikel in de Jan doet EFT en alle facetten van de relatie binnen relatietherapie tekort. Toch zijn we positief`. Als het artikel de JAN-lezers aanzet tot lezen van de geciteerde boeken, dan heeft het artikel onbedoeld een positief effect. Hopelijk duwen de lezeressen de boeken ook in handen van hun partners, doorgaans zijn dat geen actieve Jan lezers. En als het aan ons ligt, zouden we de lezeressen in een ander boek willen laten beginnen: ‘Erotische Intelligentie’ van Esther Perel. Misschien niet direct over EFT, maar wel een ontzettend goed en prettig boek voor mensen die hun relatie willen verdiepen.

Relatiemeerdaagse

Tip 9 gaat over samen wandelen om in gesprek te komen. De tijd nemen voor elkaar, niet tegenover elkaar zitten, maar samen opgaan tijdens een wandeling. En zonder elkaar aan te kijken eerlijk zijn over wensen, verlangens, irritaties. Sommige relatie zouden volgens de tip zelfs baat hebben bij een heuse wandelvierdaagse! Tja. Dat zal soms werken. Maar als het niet meer lekker voelt en je belandt met je partner steeds opnieuw in dezelfde gesprekken en discussies, dan is het wellicht fijn om een ‘wandelcoach’, hier in de vorm van een relatietherapeut, bij je te hebben. Op deze site vind je meer informatie over de vorm waarin wij dit hebben gegoten. Wij geloven in een kortdurende meerdaagse, maar gaan graag verder dan wandelen en een paar goedbedoelde tipjes.