Meer over Emotionally Focussed Therapy

Ik geef jullie graag meer inzicht in de verschillende vormen van relatietherapie en coaching die je zoal tegenkomt. Doel is om jullie te helpen een keus te maken, die het best bij jullie past. Hieronder bespreek ik kort Emotionally Focussed Therapy. Elders op de site vind je meer info over Transactionele Analyse (link>0722) en Systemisch Werken (link>0733) binnen Relatietherapie.
Mijn streven hier is niet om compleet of perfect te zijn, maar om jullie te helpen overzicht te krijgen. Samen lezen over de verschillende vormen van therapie en hierover in gesprek gaan, helpt veel koppels al om eerste stapjes te zetten. Want laten we eerlijk zijn: als je er met elkaar over praat en je voelt bij elkaar de motivatie en wens om te herstellen, dan kan er zomaar iets moois ontstaan.

Emotionally Focused Therapie oftewel EFT

EFT gaat uit van de hechtingstheorie van John Bowlby. Uitgangspunt is dat wij gezonder worden door veilig contacten met belangrijke personen in onze omgeving. Bindingsangst en verlatingsangst zijn basisbegrippen binnen de EFT. Verstoring in onze relaties heeft de wortels in onze diepste angst om verlaten te worden. Wanneer we ervaren dat onze emotionele behoeften niet vervuld worden, vervallen we in gedrag om dit op te lossen. Het zoeken naar die erkenning en aandacht kan vormen aannemen die veel druk zetten op de relatie. Boosheid, verwijten, jaloezie, negeren, aantrekken en afstoten: partners hebben soms een heel arsenaal aan gedrag om elkaars aandacht te krijgen. Het lastige is dat we in het zoeken naar verbinding, erkenning en liefde dus zomaar gedrag kunnen vertonen, wat voor onze partner nou niet echt uitnodigend werkt. In EFT ga je met de therapeut op zoek naar de emoties onder het gedrag: wat is de precieze pijn? welke emotie zit er onder verdriet en boosheid? welk verlangen wordt geuit als een verwijt?

EFT gaat uit van Onzekerheid als belangrijkste basis onder deze (negatieve) gedragingen. Onzekerheid of we er echt mogen zijn, of we goed genoeg zijn, of we liefgehad mogen worden. De vraag of we ertoe doen, of we gehoord mogen worden, of we gezien worden.
Vanuit die diepe onzekerheid proberen we steeds de bevestiging te vinden dat onze partner echt van ons houdt, dat we de belangrijkste persoon in het leven zijn van de ander, dat de ander volledig aan ons toegewijd is, dat we de ander volledig kunnen vertrouwen en dat hij/zij ons nimmer zal verraden.

Wat je leert bij EFT

EFT leert partners om elkaars kwetsbaarheid en angst op het vlak van contact en verbinding beter te begrijpen. En vanuit dit begrip op een liefdevolle, verbindende manier te communiceren. Je leert om je echte onderliggende emoties te voelen en benoemen, je weer kwetsbaar open te stellen voor de ander. Samen ga je leren om verbindend te communiceren, om dingen op een manier te zeggen dat je in contact blijft met elkaar.

De aanpak van de therapeut is doorgaans ‘Rodgeriaans’. Middels vragen en luisteren leidt de therapeut jullie de diepte in. Duidelijk wordt welke patronen jullie samen volgen in de gesprekken en ruzies. Waar jullie angsten zitten welke woorden daarbij horen en hoe jullie op elkaars angsten en reacties reageren. Door steeds meer inzicht te krijgen in jezelf en de ander en de dynamiek binnen jullie relatie, kan het contact hersteld worden en verbinding worden hervonden.

Houd me Vast (Sue Johnson): de Zeven gesprekken voor een hechtere relatie

Een bekend boek over EFT is ‘Houd me vast’ van Sue Johnson. In dit boek worden de communicatiepatronen tussen partners ontrafeld. Sue Johnson spreekt over de Duivelse Dialogen met namen als Zoek de Boef, de Protest Polka en Verstijf en Vlucht. EFT is bewezen effectief en er zijn veel gecertificeerde therapeuten te vinden die zich volledig in EFT hebben gespecialiseerd.

Sommige stellen ervaren EFT als te methodisch, protocollair en schools. Het voelt dan als een cursus, waarin de spontaniteit ontbreekt en waarin te weinig wordt gewerkt aan het ‘hier en nu’. De methode wordt dan te leidend ervaren, terwijl partners liever hun actuele situatie en -problematiek als uitgangspunt voor de sessie zouden willen nemen.

EFT binnen mijn praktijk

Ik ben niet opgeleid in EFT. Toch neem ik graag EFT-elementen mee in mijn benadering, simpelweg omdat ze werken, zachte taal geven aan problemen die stellen ervaren en het thema van de hechtingsstijlen op tafel brengen. Ik vind bovendien een aantal typische EFT-opdrachten erg nuttig om mee te geven voor thuis. EFT is niet mijn basisaanpak, dat is Provocatieve Relatietherapie.