Slecht nieuws brief

Je relatie beëindigen? Schrijf een goede brief

‘Sorry schat, ik kan niet meer. Er is teveel gebeurd, teveel gezegd. We maken elkaar niet meer gelukkig, in ieder geval voel ik me niet meer gelukkig in onze relatie. Dus het stopt. En dat doet pijn.’

Heb je wel eens een brief gehad via mail of envelop, of een lang bericht op je telefoon ontvangen, waarin jullie relatie werd beëindigd? En weet je nog hoe pijnlijk dat was? En met hoeveel vragen je achterbleef? Ik hoop voor je dat ze beantwoord zijn geraakt. En dat je verder kon...

Een relatie beëindigen: daar hoort een brief bij

Ik geloof in een brief, bij het beëindigen van een relatie of vriendschap.
Begrijp me goed: ik geloof niet in ‘alleen maar een brief’. Er moet ook gepraat worden. Dat verdient je bijna-ex. En dat kan goed, misschien wel beter, na een goede, duidelijke brief in ‘Ik-taal’ geschreven volgens de regels van ‘Geweldloze Communicatie’. Als je de brief persoonlijk overhandigt en bij het lezen aanwezig blijft, dan ontstaat daarna het gesprek. Een gesprek op basis van een door jou in alle rust op papier gestelde overweging, afweging. Dat brengt rust en duidelijkheid. Een goede brief kan veel pijn, woede en ruzie voorkomen.

Voordelen van een brief:
- Je neemt de tijd om alles nog eens de revue te laten passeren: niets wordt overhaast
- Je schrijft idealiter op momenten waarin je op een laag emotie niveau bent, waardoor je goed bij je eigen gevoelens en gedachten kunt blijven.
- Tijdens het schrijven wordt duidelijk of het echt de brief is die er moet komen, of dat je toch nog in relatietherapie denkt te willen.
- Je wordt niet onderbroken door je partner, je kunt je hele verhaal vertellen zonder verstoring.
- Je partner krijgt houvast, hoe pijnlijk ook: er is een brief waarin het allemaal staat.

Ik kan je helpen

Het is spannend, zo’n brief schrijven. En je bereidt je waarschijnlijk intern direct voor op het moment dat de partner de brief heeft gelezen. Want hoe goed jij ook je best doet: je partner krijgt een brief die veel emoties los gaat maken, waardoor ieder woord van enorme betekenis wordt. Waardoor iedere formulering op een goudschaal gewogen wordt. En daarom wil je het goed doen. En misschien twijfel je eraan, of je het echt in de vingers hebt.

Ik kan je helpen.

Hoe kan het proces eruit zien?
- Basis principe blijft: Jij schrijft de brief, het wordt echt jouw brief! Ik lees mee en doe voorstellen om de brief te verbeteren, om het effect wat jij wilt bereiken, dichterbij te brengen.
- Voordat jij de brief schrijft, hebben we eerst een gesprek om duidelijk te krijgen wat er in de brief moet komen. We gaan samen praten over woorden, zinnen en formuleringen. Tijdens dit gesprek maak ik je de eerste regels van Geweldloze Communicatie duidelijk.
- Na ons gesprek, schrijf jij een eerste versie. Die stuur je aan mij.
- Ik bewerk de brief en ik lees deze in een volgend gesprek aan je voor, om samen de puntjes op de I te zetten.
- Hierna nemen we met elkaar de gesprek-scenario’s door. Ik leer je technieken om te verzachten, om in het hier en nu te beklijven, weg van de escalaties die je wellicht al veel te goed kent.
- Jij maakt hierna de finale versie van de brief, eventueel laat je die nogmaals door mij checken.

De opbrengst

Wat de brief teweeg brengt, weet je nooit vooraf. Maar wat je wel weet, is dat je er alles aan hebt gedaan om de beste brief te maken die je in je had. Daarmee geef je je partner alle inzicht in waarom het voor jou niet langer kan. Op papier staat de houvast, waarmee je partner verder kan. In bewoordingen die niet beschuldigen of verwijten, maar die in het hier en nu de feiten, gevoelens en emoties beschrijven, die maken dat jij niet meer verder wil.
Daarna kan nog van alles gebeuren. Misschien is het de steen in de vijver die toch weer zuurstof brengt. Misschien wordt het een steen des aanstoots, waardoor je partner onder geen beding ook maar ooit met je verder wil. Misschien wordt het een katalysator om een gestagneerd proces weer in beweging te krijgen. Of het wordt wat je op de eerste plaats had bedoeld: een sluitsteen die zachtjes op zijn plaats valt. Alles duidelijk maakt waarna het proces van scheiding relatief vredig kan worden ingezet.