Liefdesbrief schrijven

Een brief aan je partner

Tijdens individuele sessies met cliënten in relatietherapie of coaching, krijg ik nogal eens de vraag: ‘mag ik ons gesprek opnemen? want jouw zinnen kan ik zelf niet verzinnen, maar die heb ik wel nodig in de gesprekken met mijn partner.’ Mijn antwoord is: Ja: dat mag, altijd! Want de kracht van de juiste woorden, de juiste opbouw van de zinnen, is niet te onderschatten. Om die reden sta ik cliënten ook wel bij in hun chatgesprekken via bv whatsapp of schrijf samen met de cliënt een brief aan de andere partner.

De kracht van het geschreven woord

Talloos zijn de Sinterklaasavonden geweest, waarop ik familieleden geëmotioneerd heb zien raken, door een gedicht van partner of kind. De kracht van woorden op papier, de kracht van het aan jezelf voorlezen van een gedicht, is ongekend. De woorden komen rechtstreeks bij ons binnen, via het oor ploffen ze oorverdovend in ons hart. Ongecensureerd volgt de emotie. Tranen, ontroering, blijdschap. Even voelen we ons meer verbonden dan ooit met elkaar.
Waarom doen we dat dan maar één keer per jaar?

Brieven in tijden van paniek

De meeste mensen krijgen een brief van hun partner, als het helemaal mis is in de relatie. Een uitleg, rechtvaardiging, geschreven op een moment van diepe schaamte, schuldgevoel. Vaak zijn uitgeko-men affaires de aanleiding voor een brief of een uitgebreide whapp conversatie. De ander onder ogen komen is te beschamend. En de ander wil ook even niet dat de ‘dader’ hen onder ogen komt. De boosheid met alle emoties maakt rechtstreekse mondelinge communicatie onmogelijk. En tegelij-kertijd is er dan vaak wel een behoefte aan contact, uitleg, context. Een brief kan daarvoor het juiste middel zijn. En een goede brief kan de weg naar het hart van de ander weer openen.

Liefdevol schrijven in verbindende zinnen

Taal die contact maakt en verbindt: het is een vaardigheid die niet iedereen bezit. In zijn geweldige boek ‘Geweldloze Communicatie’ doet Marshall B. Rosenberg handreikingen ten aanzien van ver-schillende aspecten. Dus lees dat boek zonder meer!
Maar misschien heb je haast en is de emotie nu te hoog opgelopen.

Neem dan contact met mij op. Dan gaan we zorgen dat er binnen 5 werkdagen een brief ligt, die helpt herstellen. Die leidt tot gesprek en openingen naar de toekomst. Dat durf ik je te beloven.

Snel aan de slag, snel resultaat

Je belt me op 06-53173769. Op korte termijn hebben we een intake, waarin je mij de situatie uitlegt en we de doelen van de brief bepalen. Daarna vraag ik je zelf een conceptbrief te maken, dat kan zijn in bullet-points, woorden, stukjes zin. Maar je mag ook een eigen brief componeren, waarin je probeert de juiste woorden en zinnen op een rij te krijgen. Ik lees deze brief en in een tweede sessie stel ik vragen om verder duidelijk te krijgen en toetsen we mijn voorstellen voor aanpassingen.

Dan ga ik met jouw conceptbrief aan de slag en maak een nieuwe conceptbrief voor jou. Volledig in geweldloze verbindende ‘Ik-taal’. Niet teveel en niet te weinig woorden. In zinnen en frasering die van jou hadden kunnen zijn. Want mijn vaardigheid is dat ik jouw klankkleur en taalgebruik als basis han-teer voor de brief. Immers: jij had hem geschreven moeten kunnen hebben, als je er de rust, tijd, ba-lans en vaardigheid voor had gehad. Met deze conceptbrief ga jij aan de slag, je zet hem om in een brief die helemaal als ‘van jou’ voelt. In een slotsessie zetten we samen de puntjes op de I.

De standaardkosten voor dit traject zijn € 350 incl. BTW